Omschrijving

Deze winkelunits maken deel uit van het winkelcentrum “Tarthorst”. Wijkwinkelcentrum met meer dan 20.000 bezoekers per week.

Het winkelaanbod is gevarieerd en er is ruim voldoende parkeergelegenheid. In het winkelcentrum bevinden zich winkels als onder andere, De Goudreinet, Kaas van Kees, Hizi Hair en de Jumbo. Met de komst van de Jumbo is de Tarthorst meer dan ooit in trek bij studenten. Uitermate geschikt en gewenst is het neerzetten van een volledig vers aanbod waarbij de voorkeur uitgaat naar een bakker/slager/poelier.

Bereikbaarheid en Ligging

Het winkelcentrum is uitstekend te bereiken met eigen vervoer en het openbaar vervoer. 

Parkeren

Rondom het winkelcentrum is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig (blauwe zone).

Vloeroppervlak 

Unit 1205 ca. 93 m² verhuurbaar vloeroppervlakte;

Unit 1213 ca. 88 m² verhuurbaar vloeroppervlakte vloeroppervlakte (eventueel samen te voegen met de naastgelegen winkelruimte van ca. 93 m² verhuurbaar vloeroppervlakte, zodat totaal een winkelruimte van ca. 180 m² verhuurbaar vloeroppervlakte ontstaat).

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Frontbreedte

De frontbreedte van beide units bedraagt ca. 6 meter.

Opleveringsniveau

Uitgangspunt is huidige, casco staat. De volgende voorzieningen behoren tot het gehuurde: 

Tarthorst 1205:

– systeemplafond met verlichting;

– laminaatvloer;

– pantry;

– toilet;

– achteringang;

– luchtgordijn en airco units.

Tarthorst 1213:

– systeemplafond met verlichting;

– plavuizen vloer;

– pantry;

– toilet;

– achteringang.

Huurprijs 

€ 195,= per m² jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

Huurbetaling 

De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden. 

Servicekosten

Ca. € 100,= per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Nader te bepalen. Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn 

Voorkeur voor 5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden. 

Aanvaarding

Het object is in overleg per direct tussen partijen te aanvaarden. 

Zekerheidstelling

Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van minimaal 3 (drie) maanden huur inclusief servicekosten en BTW.  

Huurprijsindexering

Jaarlijks, voor het eerst een jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens ( 2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). De huurprijs zal geen daling ondergaan.

Huurovereenkomst

De op te stellen huurovereenkomst is conform de standaard overeenkomst verhuurder die door de Raad voor Ontroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld.

Omzetbelasting

Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW- percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Voor meer informatie of afspraak voor bezichtiging verzoeken wij u contact op te nemen met Bianca Timmer, tel. 06-25064798.